Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan tante ot.

1. ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die verkocht worden en diensten die aangeboden worden via tante ot. Bij het plaatsen van een bestelling of het accorderen van een offerte ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Ook voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

2. BETALING EN LEVERING

 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijk bepaalde 21% BTW.
 • Betaling van facturen dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.
 • Voor op maat gemaakte producten wordt er een op dat moment aan te geven levertijd gehanteerd. Indien de bestelling via post wordt geleverd, dan zijn de verzendkosten voor rekening van de koper. Na volledige betaling van de factuur wordt de bestelling verstuurd.
 • Mocht je beschikken over een kortingscode/bon, dan dien je deze tijdens het betalingsproces aan te geven. Na betaling kan de kortingscode/bon niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

3. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De artikelen blijven eigendom van tante ot tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan.

4. INSCHRIJVEN VOOR WORKSHOP

 • Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Je geeft je op voor een workshop door een berichtje met je emailadres, de datum en de naam van de workshop te sturen. Of door een inschrijfformulier in te vullen op tanteot.nl.
 • Na inschrijving ontvang je een factuur (bewijs van deelname) via de mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van aanmelding.
 • Per workshop zijn er maar een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop.
 • Als een workshop vol zit, kan je een mail sturen naar tante ot om je op te geven voor de reservelijst. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrij komen, dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.
 • Door de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • tante ot behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

5. AFMELDEN DOOR DE DEELNEMER

 • Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
 • Ben je verhinderd door ziekte of iets anders, dan kun je een deel van het bedrag terugkrijgen bij tijdige afmelding:
  • eerder dan 14 dagen tevoren: 100% teruggave
  • 14 tot 7 dagen van tevoren: 50 % teruggave
  • 7 tot 4 dagen van tevoren: 25 % teruggave
  • minder dan 4 dagen van tevoren: geen teruggave
 • Mocht je verhinderd zijn, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar laat dit wel even weten.
 • Mocht je verhinderd zijn, en je hebt geen vervanging gevonden geef dit tijdig en niet later dan 48 uur van tevoren door. We kunnen dan samen naar een alternatief voor je zoeken en eventueel nog iemand anders met de vrijgekomen plek blij maken.

6. ANNULERING/VERPLAATSING DOOR TANTE OT

 • tante ot mag bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop annuleren. Mocht een workshop niet door kunnen gaan of worden uitgesteld, dan wordt de deelnemer tijdig, maar niet korter dan 3 dagen van tevoren geïnformeerd.
 • tante ot mag tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop of cursus wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
 • tante ot mag bij ziekte een andere docent inschakelen of de aangeboden workshop annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde workshopkosten worden gerestitueerd.
 • De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

7. KLACHTEN

 • Heb je een klacht over een workshop of uitgevoerde opdracht? Neem dan contact met tante ot op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
 • Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8. GEGEVENS
Als je een bestelling/inschrijving plaatst bij tante ot, dan worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van tante ot. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

9. GARANTIE
tante ot doet haar best om artikelen/diensten te leveren van uitstekende kwaliteit. Eventuele schade aangebracht door verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de producten valt niet onder de verantwoording van tante ot.

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dien je (voordat deze wordt teruggezonden aan tante ot) deze gebreken direct schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering aan schriftelijk te worden gemeld.

10. MAATWERK
Maatwerk is mogelijk. Veel van de producten kunnen in andere kleuren/materialen worden gemaakt. Afspraken over termijn, prijzen en verzending worden schriftelijk gemaakt via de mail en kunnen per opdracht verschillend zijn.

11. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
Alle afbeeldingen en foto’s van de producten (denk aan kleur en afmetingen) op de website van tante ot zijn een indicatie en/of voorbeeld en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. OVERMACHT
tante ot is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zoals ziekte, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel. Dit geldt voor zowel diensten als voor producten.

In geval van overmacht wordt de klant schriftelijk per mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de gesloten koopovereenkomst te ontbinden.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 tante ot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

13.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. tante ot is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

14. Geheimhouding
Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan tante ot toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

15. Overig
15.1 tante ot behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
15.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
15.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met tante ot.

16. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Tante ot is gevestigd te Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71349219.

© 2018, tante ot. Algemene voorwaarden